Skara

Elever kan bli utan studiemedel

Nio elever på hovslagarskolan i Skara har hamnat i kläm och riskerar att inte få några studiemedel för sin sista termin på utbildningen.

Det är de sista eleverna som går hovslagarutbildningen i Skara, som håller på att förändras och få ny huvudman.

Men de nio eleverna har fastnat mellan två system, och därför skriver företrädare för hovslagarskolan nu till utbildningsdepartementet för att eleverna ska kunna få studiebidrag och studielån för sin sista termin.