Stigande priser i höst

Konsumentpriserna steg med 0,7 procent från augusti till september.
Enligt Statistiska centralbyrån var inflationstakten unde de senaste 12 månaderna 1,7 procent. alltså under riksbankens mål på 2 procent. Kläder, el rekreation och kultur har blivit dyrare, medan bensin blivit billigare under periode