Hallsberg

Transtensskolan försvarar sig

Transtenskolan har gjort en hel del för att förebygga bråk bland elever och förbättra kunskapsnivån. Det säger skolans rektor John Rittenberg som svar på den kritik som skolinspektionen riktar mot skolan. Ett av problemen på skolan har varit bråk mellan elever med olika etinska bakgrund.