Kostråd mot Robertsfors övervikt

I Robertsfors är flest i Norrland är överviktiga. Fel matvanor och för lite motion ska nu avhjälpas med studiecirklar.
Övervikten är ett hälsoproblem. Här finns också många diabetiker, och fetman kan också leda till hjärt- kärlsjukdomar. En hälsoundersökning som landstinget gjort visar att Robertsforsborna är mest överviktiga i hela Norrland. Numera kallas även 30-åringar till hälsoundersökningar, för övervikten ökar även i yngre åldrar. Förhoppningen är att de ska leva ett sundare liv tillsammans med sina barn, så minskar också risken för de följdsjukdomar som fetma kan ge. Rigitse Krankel som är distriktssköterska tror att det är gamla traditioner som lever kvar. - Det här är ju en jordbruksbygd, och i gammal tid var man van att arbeta hårt och då behövde man också fet mat, säger Rigitse Krankel. I dagens mer stillasittande samhälle lever mattraditionerna kvar. Nu startas studiecirklar för att Robertsforsborna ska lära sig äta rätt och motionera mera.