Långsamma städer attraktion i Norrland

Fyra städer i Italien tog fasta på att de inte var storstadsmetropoler brusande av människor och stress - istället skapades begreppet Slow City. Avkoppling, god matkultur och hantverk - trevliga städer att besöka och bo i. Det är något för den norrländska glesbygden att ta efter, tycker statsvetaren Cris Hudson.
Det finns regler som måste uppfyllas för att få kallas en Slow City, till exempel får staden ha maximalt 50 000 invånare - för att alla invånares livskvalité ska kunna värnas. Syftet med en Slow City är att skapa mer avkopplande och besöksvänliga städer genom att satsa på miljön och stötta lokala matproducenter och hantverkare - och det är svårt om städerna är för stora. Det tyckte i alla fall de fyra italienska städerna som var först med begreppet. Det Cris Hudson tycker är intressant är inte bara begreppet Slow City och dess regler utan det är inställningen det handlar om. Hon har upptäckt att inlandskommunerna själva ofta ger en bilden av inlandet som en utdöende glesbygd och nu är det dags att tänka om. - Varför kan man inte vända på det och se att vi har en väldigt bra livskvalité här? Man kanske inte ska se på tillväxt bara i ekonomiska termer, om man ser på livskvalité, livsmiljö, då kan kan man ha en bra utveckling också här, säger Cris Hudson, statsvetare vid Umeå universitet.