Radioteleskop förutspår farliga solstormar

Solstormar kan slå ut kommunikationssatelliter och elförsörjningen. Därför behövs exakta prognoser om när solstormarna slår till. Ett jättelikt radioteleskop, som just nu projekteras i Växjö, ska ge sådana prognoser.
Projektet Louis är ett radioteleskop med tusentals små mottagare, spridda över stora delar av södra Sverige. Bland annat är tanken att teleskopet ska kunna förutspå solstormar mer exakt än tidigare. - I dag kan vi se att solstormarna är på väg, men inte vilken riktning de tar, säger Bo Thidé, som är verksam vid institutet för rymdfysik i Uppsala, och har en gästprofessur vid Växjö universitet. Att ha en mer detaljerad kunskap är viktigt, eftersom solstormarna kan få förödande konsekvenser. - De här utbrotten kan skada kommunikationssatelliter, slå ut elförsörjningen och strålningen kan vara farlig mot flygplan på hög höjd. Redan i dag tar vissa flyg andra rutter, säger Bo Thidé. Än så länge finns bara några provantenner, men fullt utbyggt kan teleskopet vara 2007.