Dagverksamhet för dementa

Karlstad kommun har öppnat en tredje dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Tanken med dagcentret är att ge avlastning och stöd till anhöriga och en bra vardag för den som har en demenssjukdom. Lena Brosché, hälso- och sjukvårdschef på Karlstad kommun berättar att de dementa får komma dit och delta i vanliga vardagliga aktiviteter som att laga mat, läsa tidningen och gå på promenad. Karlstad har nu tre dagverksamhetescenter för dementa.