Bengt K Å Johansson utreder public service

Regeringen har utsett förre statsrådet Bengt K Å Johansson att leda den parlamentariska kommitté, som ska utreda de framtida villkoren för public serviceföretagen.
Uppdraget att bland annat se över medeltilldelningen till de tre public serviceföretagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, har gått till förre generaldirektören Ulf Larsson.