Svenska grisuppfödare kräver lika villkor

Svenska grisuppfödare går nu gemensamt ut och anklagar landets kommuner och landsting för dubbelmoral. Man kräver nu samma regler vid inköp av danskt griskött som ställs på de svenska uppfödarna.

– Vi får regler från staten om hur vi ska ha våra djur, men staten skapar sina egna regler för upphandlingen. Så tydligen är det billigare att köpa utländskt kött, säger Klas-Erik Andersson, grisuppfödare i Gnarp i Hälsingland.

Allt mer av det fläskkött vi äter i Sverige kommer från Danmark. Under de senaste tio åren har 25 procent av den svenska grisproduktionen försvunnit. Det innebär att ungefär en miljon av totalt fyra miljoner grisar som vi äter i Sverige årligen, kommer från Danmark.

Och läget för de svenska grisbönderna blir allt tuffare, menar Annika Bergman som är ordförande för Sveriges grisföretagare.

– Det här är en ganska snabb utfasning av svensk grisproduktion.

Men svenska grisbönder har fått nog och startat ett uppror. De menar att det är omöjligt att konkurrera med danskarna eftersom kraven på djuromsorgen i Danmark är betydligt lägre. Svenska grisföretagare menar att svenska myndigheter måste ta mer hänsyn till hur grisarna föds upp när de köper in kött.

Grisupproeret som nyligen drogs igång av en grisbonde i Halland tycks redan ha fått effekt. För vid ett möte i går beslutade Laholms kommun att framöver ställa högre krav på bland annat djuromsorgen när livsmedel köps in, säger Michael Stråle Wärring som är moderat ordförande i Servicenämnden i Laholm.

– Det känns som ett första steg att hitta möjligheter att handla upp på ett sätt så att det blir lika villkor för våra egna producenter här i Sverige, säger Michael Stråle Wärring.

David Svanberg i samarbete med
david.svanberg@sr.se

Hasse Persson, SR Gävleborg
hasse.persson@sr.se