Östergötland

Färre bilar stjäls

Det stjäls allt färre bilar i takt med att stöldskydden blir allt bättre. Under de senaste 10 åren har bilstölderna minskat med 58 procent i landet som helhet.

Flest bilar stjäls i Stockholm. I Östergötland anmäls 183 bilstölder per 100 000 invånare och år, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet BRÅ som tidningen Hem och Hyra låtit sammanställa.