Psykiskt störda dödar inte fler

Mord och dråp begångna av psykiskt störda har inte blivit vanligare. Det har Gunnar Kullgren, professor i rättspsykiatri i Umeå, kommit fram till. Han har varit med och utrett sambandet mellan våldsbrott och psykisk sjukdom.
De svårt psykiskt sjuka, som schizofrena och psykotiska, står för en liten andel, omkring tio procent av våldsbrotten. En annan, och större grupp, är personer med både psykiska problem och missbruksproblem. De betecknas ofta som personlighetsstörda med antisociala drag och kriminalitet som ofta börjar tidigt i ungdomen. - Där har psykiatrin mindre att erbjuda. Där har socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård - alla samhällets instanser ett stort ansvar, säger Gunnar Kullgren till P1 Morgon.