järfälla

Bristande säkerhet på Aspnässkolan

Järfälla kommun hade inte säkerhetskontrollerat alla fönster i Aspnässkolan – den skola där tre barn skadades allvarligt vid ett fall tidigare i veckan. Arbetsmiljöverket kräver nu att Järfälla kommun omedelbart undersöker skolans samtliga fönster.

Olyckan i måndags inträffade när tre barn efter en lektion satte sig i klassrummets fönstersmyg och lutade sig mot fönsterrutan. Plötsligt gick fönstret upp och barnen föll åtta-tio meter ned på skolgården.

Det fönster som barnen föll ut genom öppnas utåt. Fönstret är försett med en spanjolett, en stängningsanordning med en skena som låser fönstret upptill och nedtill. På fönsterbågen sitter också en anordning som ska förhindra att fönstret kan öppnas helt. Stängningsanordningen, som ofta förekommer i äldre byggnader, finns även i andra klassrum i skolan. Arbetsmiljöverket benämner fönsterkonstruktionen som "bräcklig" och kommunen ska redogöra för risken att fönstren kan öppnas oavsiktligt och av obehöriga personer.

Järfälla kommun har fram till den 11 september på sig att säkerhetskontrollera skolans alla fönster, och fram till den 1 oktober för att redogöra för hur olyckan gick till. Kravet är förenat med ett vite på 60 000 kronor.