Trängselskatt nu ännu närmare

Frågan om trängselskatter i Göteborg tog idag ännu ett steg närmare verklighet. En beredningsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen och från fyra kommunförbund, stöder förslaget som innebär att trängelskatterna delvis kan finansiera bland annat Västlänken och Marieholmstunneln.

– Jag är väldigt glad att befinna mig här nu och göra de här rimliga viktiga insatserna kring Västlänken, efter de tio, tjugo år av diskussioner som vi har haft, säger han.

– Det innebär inte att vi har bundit oss vid objekt eller prioriteringar eller sättet vi ska gå tillväga, säger Kent Johansson.

I gruppen som idag sa ja till bland annat trängselskatterna, sitter både politiker från regionen, och de berörda kommunerna. Förslaget, som tidigare godkänts av kommunstyrelsen i Göteborg, innebär att de pengar trafikanterna betalar för att åka in i Göteborg, används bland annat för att betala Västlänken, som är en genomgående järnvägstunnel och Marieholmstunneln (en ny älvtunnel för bilar).

I och med dagens godkännande kan man konstatera att ingen kommun ännu har reserverat sig mot förslaget. Och Kent Johansson menar att enigheten kring dagens beslut var total.

– Både från politiska partier och kommunernas representanter.

Vad händer nu?

– Nu ska regionstyrelsen ta ställning till detta, och vi hoppas att pengarna som behövs för att göra detta verkligt kommer finnas med i underlaget till remissinstanserna, säger han.

Filip Stiller
filip.stiller@sr.se