Kommun anmäld till länsrätt

40 arbetstillfällen försvinner från Morgongåva om två år. Det är när företaget Förlagssystem flyttar till Falun som jobben från orten försvinner. Anmärkningsvärt är att Falu kommun har lovat att ta över lokalkostnaderna för Förlagssystem om företaget inte skulle gå runt. Nu är ärendet anmält till länsrätten.

- Vi är väldigt oroliga för vi ser den här tendensen över hela Sverige. Vi tycker att om direkta kommunala företagsstöd ges idag, vilken kultur skapar det i framtiden? undrar Charlotte Wall, ordförande för Företagarna i Heby.

Föreningen Företagarna i Heby är oroade över Förlagssystems eventuella flytt från Morgongåva till Falun om två år. Dom anser att Falu kommun bryter mot kommunallagen när dom garanterar att ta över lokalhyran om Förlagssystem går under. Ärendet har överklagats till länsrätten

- I botten så har det med finanskrisen att göra. Företag som gör stora satsningar har svårare att få kredit idag än förut, förklarar kommunalråd Mikael Rosén den ekonomiska garantin för Förlagssystem.

Kommunallagen är ibland svårtolkad och jurist Staffan Wikell kan inte avgöra i den här frågan.

-Det är svårt att säga, antingen så kan det betraktas som affärsmässigt eller så kan det vara ett vettigt understöd, säger förbundsjuristen Staffan Wikell.

Hur långt får kommuner gå för att stötta konkurrensutsatta företag?

- Utgångspunkten i kommunallagen är att understöd till enskilda personer eller företag är inte tillåtet att ge. De möjligheter som ges direkt i lagen är väldigt begränsade. Understödet kan bara ges om synnerliga skäl finns. Det är väldigt exceptionella omständigheter som gör att man kan få understödja ett enskilt företag, säger Staffan Wikell.

Catrin Reth
catrin.reth@sr.se

Annika Ilmoni
annika.ilmoni@sr.se