Västerås

Riskabel landningsplats vid Centrallasarettet

Vid Centrallasarettet i Västerås finns ingen helikopterplatta. Så när ambulanshelikopter behövs måste den landa och lyfta på en otillåten plats.

Landstingsdirektören Monica Berglund är medveten om att platsen helikoptern landar på både är otillåten och farlig:

– Det är inte en säker plats att landa på för den ligger alldeles i anslutning till vägen. Där går människor, bilar kör och vi har ambulanstransporter som går där, så det är inte en lämplig plats, säger hon.

Varför landar och startar helikoptern där fortfarande?

– Skälet till det är ju att det är den enda möjlighet vi har när vi i undantagsfall behöver en helikoptertransport.

Hon berättar att landstinget inte ansökt om tillstånd att få landa i tätbebyggt område:

– Av det skälet pågår ett arbete nu där vi också samarbetar med Transportstyrelsens luftfartsavdelning för att se var vi kan hitta en bra placering för en start- och  landningsbana. Vi ska utreda hur behoven ser ut, säger landstingsdirektör Monica Berglund.