Tio år för kokainsmuggling

En 30-årig man från Göteborgstrakten döms av hovrätten till tio års fängelse för inblandning i smuggling av nära tre kilo kokain. Tingsrätten har tidigare friat mannen helt för inblandning i smugglingen som avslöjades av tullen vid Öresundsbron förra hösten.
Hovrätten ser helt annorlunda på bevisvärderingen än vad tingsrätten tidigare gjort när det gäller "anstiftan till grovt narkotikabrott". Tingsrätten tyckte inte att det räckte med att en av männen i den bil som stoppades av tullen i polisförhör pekade 30-åringen som uppdragsgivare. Tingsrätten ansåg heller inte att åklagarens telefonlistor över mobiltelefonskontakter var stöd nog i bevisningen. Samma gällde för de vittnesmål som berättade om en ouppklarad skuld mellan de två. Åtalet för anstiftan till grovt narkotikabrott ogillades. Efter att åklagaren överklagat tycker nu hovrätten - som hört de två igen - att deras berättelser är oförenliga både inbördes och i förhållande till vad de tidigare sagt i polisförhör och tingsrätt. Den redan dömde smugglaren försökte inför hovrätten ta tillbak sitt tidigare utpekande av 30-åringen som uppdragsgivare med motiveringen att han gjorde det för att skrämma mannen från att driva in en större skuld. Det skulle röra sig om en annan - okänd - uppdragsgivare. Men hovrätten bortser från dessa förändringar och tycker att det tidigare gjorda utpekandet - är så starkt att det har bevisvärde, och att telefonlistorna talar för att det fanns ett smugglingsuppdra. 30-åringen döms nu för anstiftan till grovt narkotikabrott.