Fortfarande risk för strider i Darfur

General Martin Luther Agwai, avgående chef för den fredsbevarande styrkan i Darfur hävdar att det inte längre pågår något krig i Darfur. Det är ett kontroversiellt påstående och enligt flera hjälporganisationer helt felaktigt. Men svenske diplomaten och före detta FN-sändebudet i Darfur, Jan Eliasson, ger general Agwai delvis rätt.

– Det är en gråzon mellan öppen konflikt och eldupphör, man har inte ens uppnått ett eldupphöravtal så formellt sett råder fortfarande konflikten men det är på en lägre nivå än det var på under mardrömsåren 2003-2005. Men det är fortfarande allvarligt nog, säger Jan Eliasson.

Problemen i Darfur har de senaste åren ändrat karaktär menar Jan Eliasson, våldet har minskat dramatiskt men eftersom fördrivningen av människor varit så omfattande så återstår enorma problem och risken för att strider ska blossa upp är överhängande.

Två miljoner av en befolkning på sex miljoner lever i dag i läger. Under de sex år som konflikten pågått har den enligt FN:s beräkningar kostat omkring 300 000 människoliv.

Den internationella fredsstyrka som general Agwai lett fram tills nyligen som en gemensam insats för både FN och Afrikanska Unionen har fått kritik för att man inte tillräckligt effektivt lyckats garantera civilbefolkningens säkerhet.

Hjälporganisationer är kritiska till det man nu menar är att blåsa faran över innan så är fallet.

Också Jan Eliasson menar att det är för tidigt att tala om någon riktig fred och håller med om att det finns en risk att detta minskar hjälpviljan.

– Jag hoppas inte att det används som en anledning för att minska det humanitära stödet.

Kajsa Boglind
kajsa.boglind@sr.se