Bombhot mot kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möte i Jönköping fick i kväll avbrytas efter att mötet bombhotats. (SR Jönköping)