Saneringen av Örserumsviken är klar

Saneringen av Örserumsviken i Västervik från PCB och kvicksilverhaltiga fiberbottnar är nu klar och därmed ska viken vara återställd igen. Håkan Larsson, Vägverkets platschef, säger att viken nu åter är frisk och både badbar och fiskrik igen. Kvar att göra i saneringsprojektet, som kostar över 100 miljoner och är ett av landets mest omfattande, är övertäckningen av själva giftdeponin på land.
Gunnar Richter, Djursholm, som äger marken säger till P4 Kalmar att han hoppas nu kunna anlägga en golfbana på området, och om inte det går vill han bygga en Marina.