Längre köer till röntgen

Väntetiden till skelettröntgen är uppemot tio månader idag för dom boende på norra Öland, jämfört med i princip ingen för ett halvår sen. Det sedan röntgen i Borgholm och Nybro lades ner. Däremot har nedläggningen gynnat dom övriga patienterna i södra Kalmar län.
Magnus Rosenborg som är chef för röntgen i Kalmar säger dock att köerna till röntgen på Länssjukhuset fortfarande är orimligt långa - men att dom varit ännu längre om man inte organiserat om. Rosenborg säger att Borgholmsborna tidigare hade en gräddfil i kösystemet.