Protest mot avverkning av gammelskog

15 procent av Stora Ensos skogsavverkning i Torsbydistriktet är så kallad gammelskog. Nu protesterar Greenpeace och Fältbiologerna.
Organisationerna Fältbiologerna och Greenpeace ogillar att så kallad gammelskog fortfarande avverkas och hänvisar till en kartläggning som gjorts av skogavverkningarna i norra värmland förra året. Undersökningen visar att av den skog som Stora Enso avverkade i Torsbydistriktet var 15 procent gammelskog Rapporten överlämnades idag till miljöminister Lena Sommerstad. Enligt Fältbiologerna och Greenpeace är mer än 2000 skogslevande arter hotade på grund av att gammelskogen avverkas.