1400 jobb bort hos SKF

1 400 arbetstillfällen ska bort i SKF, när bolaget gör ett sämre kvartalsresultat, och när dollarraset slår mot verksamheten. Resultatet blev 697 miljoner mot 877 miljoner för 2002. Främst görs nedskärningarna utomlands men även de anställda i Sverige drabbas.
–Vi måste göra besparingar inom stålverksamheten och det pågår just nu förhandlingar med de fackliga organisationerna om att i första hand minska antalet anställda på stålverken i Hofors och Hällefors, säger Lars G Malmer, informationschef i SKF-koncernen. Den svagare dollarkursen ger en negativ effekt på ungefär 230 miljoner kronor på resultatet före skatt. Försäljningen blev i stort sett oförändrad, kring 10 miljarder kronor. Under det senaste kvartalet har SKF beslutat att stänga fabriker i USA och i Tyskland. SKF har inlett ett program för att omstrukturera Ovako Steel. Därutöver kommer ytterligare omstruktureringar att genomföras som påverkar SKF:s andra anläggningar. Dessa aktiviteter är nu under planeringsstadiet och kommer att offentliggöras under fjärde kvartalet, enligt bolaget. Det totala antalet anställda som påverkas av omstruktureringsplanerna kommer att bli ungefär 1 400 personer, och det ger en lägre kostnad för företaget på 500 miljoner kronor per år. –Vår stålverksamhet går inte runt som den ska göra, vi förlorar pengar och vi måste åtgärda det. SKF har drabbats hårt av höga skrotpriser, högre energipriser och så har dollarns ras varit negativt, säger Lars G Malmer, informationschef på SKF.