Vill inventera för 130 000 kronor

Gotlands kommun ansöker om 130 000 kronor i bidrag från den egna utvecklingsenheten för att inventera livsmedelsförädlingen på ön. Dessutom söks 70 000 kronor i EU-stöd.
Syftet med inventeringen är att utveckla en strategi för lokal livsmedelsförädling på ön. Projektet väntas pågå under en månad i höst.