Majoritet av ungdomar positiva till invandring

Den bild som främlingsfientliga grupperingar ofta vill påvisa, det vill säga att en stor del av Sveriges ungdomar är emot invandrare och ett mångkulturellt samhälle, är felaktig. Det visar en stor enkätundersökning som Växjö universitet gjort.
7000 artonåringar i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län har svarat på frågor om vad de tycker om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. - En väldigt stor majoritet är positiva till invandringen och att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, säger Mats Trondman, som lett undersökningen. Men det finns också en del ungdomar som har främlingsfientliga åsikter och främlingsfientliga organisationer lockar ständigt unga medlemmar. Men den största anledningen till att organisationerna kan rekrytera nya medlemmar är inte att ungdomarna är övertygade rasister enligt Mats Trondman, professor vid Växjö universitet. -Det beror istället på att många unga idag känner sig besvikna på samhället. De vill känna gemenskap och att de är värda någonting, säger han.