Utbildning

Många kinesiska studenter

Av de internationella studenter som i dag påbörjar sin utbildning på Högskolan Väst utgör kinesiska studenter den största gruppen.

I dag börjar 130 internationella på Högskolan Väst i Trollhättan.

Det största gruppen studenter kommer från Kina, men flera kommer också från Europa och USA.

Ett antal studenter är intagna på det treåriga Internationella Programmet för Politik och Ekonomi. Andra läser fristående kurser som erbjuds på engelska.