Vill ha undantag för båtavfallsförbud

Moderata riksdagsledamoten Krister Hammarbergh vill ha regionala undantag när det gäller ett kommande förbud av tömning av toalettavfall från fritidsbåtar. I en skriftlig fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson menar Hammarbergh att det är viktigt att inte införa regleringar för de kustområden där fritidsbåtarna har en mycket liten miljöpåverkan.

Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Krister Hammarbergh menar att undantagen i strandskyddet borde vara vägledande även i detta sammanhang.

– En investering i en tömningsstation kan vara mycket kännbar för en liten hamnförening, säger Hammarbergh.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se