Flytt av högskoleverksamhet till Eskilstuna

Mälardalens högskola kan komma att flytta fler av sina verksamheter till Eskilstuna. Rektorn för högskolan har fått i uppdrag av styrelsen att se över lokalkostnaderna. Han ska bland annat utreda vilka verksamheter som kan flyttas till Eskilstuna, eftersom hyrorna då blir cirka 600 kronor lägre per kvadratmeter jämfört med Västerås.