Nya tag mot buller i Lerum

Arbetet mot buller från väg och järnväg i Lerums kommun fortsätter med nya åtgärder i år och nästa år.

Bland annat ska kommunen komma överens med Banverket och Vägverket om bullerskyddsåtgärder senast vid årsskiftet.

Kommunen ska också ta fram riktlinjer för att minimera sitt eget buller och fortsätta bullersanera berörda områden.