Vården missade bruten armbåge

När en patient kom till akuten i Värnamo efter att ha ramlat och skadat ena armen så missades en armbågsskada. Personalen såg inga fel på röntgenresultatet.

En vecka senare hade patientens smärtor blivit värre och en ytterligare röntgen visade att armbågen gått ur led och det blev operation och gipsning.

Den försenade diagnosen är nu anmäld till Socialstyrelsen enligt lex Maria.