Slopad kväveskatt välkomnas av bönder

Regeringens förslag att slopa skatten på kväve i jordbrukets handelsgödsel välkomnas av LRF Värmland.

Värmlands bönder har under många år protesterat mot skatten som ansetts som en straffskatt för att man är bonde, säger Dag Rogne, ordförande i LRF Värmland.

Skatten infördes 1995 med argumentet att de svenska bönderna också skulle vara med och betala EU-medlemskapet men inget annat land i Europa har en kväveskatt, säger Dag Rogne.