Kraniet troligen från en kvinna

Den tekniska undersökningen av platsen vid Torups slott där svampplockare på söndagen hittade ett kranium är nu avslutad. Undersökningen har inte givit några nya spår och avspärrningarna har nu hävts på platsen.
Polisens informatör Charley Nilsson säger att den första rättsmedicinska undersökningen av kraniet visar på att det troligen tillhört en kvinna i 20-årsåldern.