Samråd om skjutfältets framtid

Nu skall grannarna få säga vad de tycker om P 18:s militära verksamhet på Tofta skjutfält. Försvarsmakten förbereder just nu en ansökan med en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.
De skjutningar, sprängningar och övrig verksamhet som äger rum på skjutfältet förorsakar främst buller för de kringboende. Syftet med samrådet är att informera de kringboende och även att ge dem möjlighet att påverka den framtida verksamheten på Tofta skjutfält. Och det skall ske senast 27 oktober.