Vård och omsorg

NU-ledning erkänner akutbrister

Det har stormat kring akutmottagning på Näl i sommar. Det ska bli bättre, säger ledningen som förstår patienternas besvkelse.

Väntan, väntan, väntan – det är bilden som har präglat bilden av akuten på Näl i sommar. Hans Svensson, chef för akutverksamheten i NU-sjukvården, medger att man varken har uppfyllt regionens krav när det gäller prioritering av patienter eller patienternas förväntningar.

– Det är helt klart att vi inte har lyckats uppnå den service och förväntan som man har när det uppstår långa väntetider och man känner att man får sitta länge i väntrummet, säger han.

NU-sjukvården har även fått kritik när det gäller bemötandet mot patienterna.

– I början, när det var belastningstoppar, fick vi kritik från patienter men den har minskat.

Har det här äventyrat den medicinska säkerheten?

– Nej, det har det inte, vi uppfyller den medicinska säkerheten.

Men de patienter som inte är högprioriterade har fått vänta orimligt länge många gånger.

– Ja, man blir besviken när man får vänta för länge innan man träffar en läkare. Det vi arbetar vidare med nu är servicegraden till de som söker till oss. Vi vill inte behöva ha patienter i korridorerna och därför gör man nu ett väntrum för liggande patienter.

Det har också varit en tuff sommar för personalen.

– Vi har fått synpunkter på att man inte får raster vid belastningstoppar och där ska vi ändra i schemat.

Bosse Adriansson
bosse.adriansson@sr.se
0522-67 00 55