Alkohol orsak till förtidspensionering

Alkoholmissbruk är en vanligare orsak till långtidssjukskrivning och förtidspension än vad som syns i statistiken.
- Många läkare tycker att det är svårt att fråga om patienten dricker, säger Marianne Upmark som forskar i folkhälsovetenskap. Förra året stod alkoholdiagnoser för totalt en procent av alla nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag, men mycket tyder alltså på att det är betydligt större andel, det kan vara så mycket som 15 procent av alla förtidspensioneringar