Politiker tvistar om skolmaten

Det har blivit en riktig strid om skolmaten i Nässjö kommun. Politikerna i två av kommunens nämnder har svårt att enas om priset på maten och för tillfället rådet ett låst läge.

– Vi är oense om kostnadsnivån, säger socialdemokraten Leif Ternstedt, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun.

Det är en intern strid som blossat upp i Nässjö kommun mellan de som köper maten och de som säljer den. Det började med att barn- och utbildningsnämnden sa upp avtalet om skolmaten i Nässjö. Nämnden tyckte den var för dyr i förhållande till andra kommuner.

Samtidigt la tekniska servicenämnden ett sparbeting på sig själva på runt 30 procent. Den nämnden sköter skolmaten. Och ska skolmaten bli billigare att laga vill förstås inte skolan betala lika mycket som förut, säger ordförande för barn- och utbildningsnämnden Leif Ternstedt.

Men så enkelt är det inte enligt moderaten BengtLennart Larsson, andre vice ordförande i tekniska servicenämnden i Nässjö:
– Anledningen till att vi var för dyra var att vi till skillnad från andra räknade in lokalkostnaderna i kostnaderna för maten.