Naturmorgon 5 september 2009

Sverige får sin första marina nationalpark

Den 9 september invigs Kosterhavets nationalpark, och med anledning av det sändes  Naturmorgon den 5 september från Tjärnö forskningsstation och Kosterhavet. Den nya nationalparken blir landets 29:e i ordningen – och det är vår första huvudsakligen marina nationalpark. Den här invigningen innebär också att vi får ett stort skyddat havsområde gemensamt med Norge, på andra sidan riksgränsen.

Den första havsnationalparken blir alltså verklighet – men det har inte varit utan kontroverser. Tvärtom är många rädda för vilka inskränkningar i t ex fisket som det här kan komma att innebära. Det tog vi upp i Naturmorgon, och naturligtvis berättade vi om alla de organismer som man vill slå vakt om med Kosterhavets nationalpark.

Programmets gäster var Anita Tullrot, biträdande nationalparkschef, Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, och Rune Nilsen, yrkesfiskare.

Propgramledare var Elin Lemel, fältreporter Lasse Willén och ljudtekniker Thor Andersson.