Slutpläderingar i miljööverdomstolen

Stenbrytning eller jobb? Naturvärden eller industri? Det ska miljööverdomstolen ta ställning till.

För Nordkalk vill ju starta en ny kalkstenstäkt vid Ducker i Bunge, medan naturvännerna hävdar att norra Gotland riskerar att bli en öken om grundvattnet skadas.

Företrädare för Nordkalk är rädda för att de ska tvingas lägga ner om de inte får starta en ny stentäkt, medan boende i området är oroliga för att vattnet ska sina i brunnarna och inte räcka till djuren och naturvänner vill inte att naturvärden ska gå till spillo.

Och temperaturen under slutpläderingarna i miljööverdomstolen blev tidvis hög. När Nordkalks företrädare skulle förklara ett par tekniska lösningar närmare, ifrågasattes han av några av åhörarna och domstolens ordförande tappade tålamodet och fräste att det här var minsann en förhandling och inget allmänt möte för meningsutbyte!

Reporter:
karin.brindt@sr.se