Ännu tomt

Det återstår ännu några timmar tills det är dags för öppningskonserten. Hallen vilar i en gulrödmurrig halvdager.

 
/Johnny Söderberg, vakt i Berwaldhallen