Asylsökande barn till Skellefteå

Asylsökande barn som kommer till Sverige utan förälder, och är runt 13 år, kan i framtiden hamna i Skellefteå.
Det är tidigare erfarenheter med gruppboendet Origo som gör att Skellefteå kommun nu fått frågan om att starta ett till grupphem. Det tror familjeomsorgschefen Staffan Näslund. Grupphemmet Origo är det första hemmet i Sverige som drivs av en kommun och inte av Migrationsverket. Det nya grupphemmet ska ta emot 10 barn i åldrarna 10 till 15 år till skillnad mot Origo där barnen är runt 16 år. Men yngre barn medför också att det behövs fler som jobbar där, men det blir de enda skilnaderna. Det är helt rätt att skilja på uppgifterna menar också Rädda Barnen. Att migrationsverket sköter utredningarna som vanligt men att kommunen tar hand om omvårdnaden. Migrationsverket vill att kommun står redo att ta emot fem barn redan i december.