Skräpmejl skickas från andras datorer

Att det dimper ned oönskad e-post, sk. skräppost, i mejlkorgen har blivit allt vanligare. De senaste månaderna har det också blivit mycket vanligt att de som skickar skräpposten använder andras datorer för att få iväg skräpmejlen till tusenstals mottagare.
Skräppost eller Spam är ett oönskat mejl från någon man inte känner . Så skulle man i alla fall kunna beskriva skräppost. Å trots att de flesta ogillar att få skräppost så skickas det alltfler , och ofta utan att den som skickar mejlen ens vet om det. För den senaste trenden är att de som vill sprida reklam om t.ex. var man kan köpa en fillipinsk tandläkar-legitimation för tio dollar, använder andras datorer för att göra massutskick. De sista månaderna har t.ex. Telia fått in tusentals klagomål från personer runt om i världen om att Telias internetkunder skickar skräppost till dem, säger Andrea Boström, datasäkerhetsexpert på TeliaSonera. Men trots att alltfler får skräppost, så är det bara en liten del av alla oönskade mejl som faktiskt kommer fram. Omkring 90 procent av alla skräpmejl sållas bort automatiskt av internetoperatörer som Telia. Men omkring 10 procent av av skräpmejlen tar sig alltså ändå fram och om man vill skydda sig mot det så finns det flera sätt, säger Andera Boström: