Stora besparingar i landstingen nästa år

Kraftiga besparingar i de flesta landsting och regioner väntas nästa år då cirka 5,5 miljarder kronor ska sparas. Många landsting höjer också avgifterna inom vården, visar en rundfrågning som Ekot gjort. Det här är följden av den allt sämre ekonomin för landstingen och kraven på balans redan nästa år.
På flera håll väcker nedskärningsplanerna ilska. Planer på omfattande besparingar i landstinget i Västmanland har upprört bland annat Ingrid Brockman, som är med i samverksansgruppen för Bergslagssjukhusets bevarande. ”Landstingen är inkompetenta” – Det är en sådan inkompetens inom landstingen i Sverige att jag inte förstår vad de har på sin plats att göra. Titta på Danmark, där finns inga landsting och sjukvården fungerar utmärkt. Där har staten hand om sjukvården, säger hon. I landstinget i Jönköping handlar det om en kraftig skattehöjning nästa år kombinerat med redan beslutade nedskärningar, bland annat inom folktandvården där sex kliniker troligen läggs ned. – Det känns lite sorgligt för det är alltid skönt när man har nära till det som man ska uppsöka, särskilt om man har små barn med sig. Man lär känna de som finns på den mottagning där man brukar gå, säger Christina Bark som är med sonen Jesper på ettårskontroll av hans tänder i Lekeryd utanför Huskvarna. Du drabbas både av att din folktandvård försvinner och att skatten höjs med en krona av landstinget. – Ja, man kan väl tänka sig att betala lite mer om man får glädje av pengarna, men om man då både får betala mer och får mindre för pengarna så känns det lite sorgligt. Lutar åt skattehöjningar Så här ser det ut på många håll för landets 21 landsting och regioner. Budgetarna spikas senare i år, men redan nu finns förslag som visar vart det lutar. Bara tre landsting väntas ta till skattehöjning för att nästa års budget ska nå balans mellan intäkter och utgifter, men där blir det kraftiga höjningar. Landstinget i Jönköping väntas höja med en krona, Dalarna med 80 öre och senare under onsdagen kommer en indikation om hur stor höjningen blir i Stockholm. Största underskotten finns i just Stockholms landsting, 3,2 miljarder behöver sparas. Där väntas förutom skattehöjning, stora nedskärningar inom vården och en avgiftshöjning för kollektivresenärerna. Många miljoner i underskott Andra landsting med stora underskott är Skåne som nästa år behöver spara 650 miljoner kronor, Östergötland som skär ned med 300 miljoner och landstinget i Västmanland som ska spara 335 miljoner kronor. Hela listan hittar du här ovanför. Bilden är överlag uppgiven. De allras flesta, nämligen 14 landsting och regioner, måste minska kostymen. Vårdinrättningar läggs ned eller flyttas och personal hotas av uppsägningar. Inte nog med det, för att öka intäkterna tar många till avgiftshöjningar, framför allt på patientavgiften. ”Servicen märkbart sämre” Försämringarna kommer att märkas för den som söker vård, bland annat i Dalarna som planerar att spara 80-120 miljoner nästa år, säger Alf Johansson, landstingsstyrelsens ordförande i Dalarna. – Servicen i det som skulle kunna kallas för vardagssjukvården kan innebära något längre avstånd till dessa inrättningar, säger han.
Sören Granath soren.granath@sr.se
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se
Ekot i samarbete med SR Västmanland och SR Dalarna
Bo Göran Bodin, research