Protester mot nedläggningar av vitryska

En femtontal personer samlades vid Sveriges Radio i fredags för att protestera mot nedläggningen av de vitryska sändningarna. Bland annat Liberala studenter och Östgruppen överlämnade en protestlista till SR Internationals chef Ingemar Löfgren med drygt 630 namnunderskrifter mot nedläggningen av sändningarna. Isabel Sommerfeld, viceordförande i Liberala studenter, hävdar att det vitryska programmet har betytt mycket för demokratirörelsen i Vitryssland och därför behövs sändningarna.

- I och med att 70 procent av den vitryska befolkningen aldrig lämnat landet, är det ett sätt för dem att se hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt. Därför behöver de FLER sådana här sändningar. Jag hade godtagit om man från början sagt att det var av ekonomiska skäl, men det gjorde man inte. Istället sa man att vi fortsätter att sända på ryska istället, och att det inte är Sveriges Radios ansvar att jobba med demokratiprojekt. Och det är det som väckt sådan uppståndelse, säger Isabel Sommerfeld.

Chefen på den ansvariga redaktionen, SR International, Ingemar Löfgren tycker att redaktionen ska driva sin verksamhet på demokratiska grunder som resten av SR. Det är inte givet att bara för att vi bedriver nyhetsjournalistik på demokratiska grunden så ska vi också sända till Vitryssland, säger han.

- Jag menar så här, att om vi börjar sända utifrån sådana värderingar: var har vi mest diktatur någonstans? Då kan man ställa sig frågan; varför sänder vi då inte mot Zimbabwe eller Kina eller Burma eller andra diktaturer? I många fall som kanske är värre, det går inte att gradera, säger Ingemar Löfgren.

På måndag sänds det sista programmet från den vitryska språkgruppen på Sveriges Radio.

Reporter: Alberico Lecchini.