Osäkert datum försvårar vaccinplaner

Uppdaterad: 12:37
Det är fortfarande inte klart när massvaccineringen mot svininfluensan kan komma igång. Landets smittskyddsläkare har fått besked från Socialstyrelsen att vaccineringen inte kommer att kunna komma igång förrän i början av oktober. Det är lite senare än vad man tidigare sagt och osäkerheten kring startdatumet försvårar planeringen.

– Den svåraste konsekvensen är ju för landstingen. Det här är ju svårt, man behöver ju ha lite framförhållning i sin planering från landstingens sida. Man behöver kanske gå ut och annonsera, man måste börja fundera på när man kan kalla folk och sådant. Då är det förstås väldigt frustrerande att inte exakt veta när man har tillgång till vaccinet, säger chefen för Socialstyrelsens smittskyddsavdelning, Anders Tegnell.

I Region Skåne jobbar man just nu på en preliminär vaccinationsplanering som ska vara klar på tisdag. Rolf Ohlander är chef på förvaltningen för ambulanssjukvård, katastrof och beredskap. Han säger att förseningen självklart försvårar planeringsarbetet, men att man i Skåne har tagit fram en plan som inte är beroende av ett bestämt datum. I stället kan den liknas vid ett "att-göra-schema" som fasas in så fort vaccinet blir tillgängligt. 

– Vi lägger ju då en plan. Då kallar vi så att säga veckorna "ett, två" och så vidare och så får man ju skjuta på detta utifrån när det blir godkänt. När det är på detta viset blir det ju inte lika strikt, men vi ser inga jätteproblem med det. Vi har varit beredda på det från början, att vi inte ska veta exakt när saker och ting kommer och exakt hur många doser som kommer, säger Rolf Ohrlander.

Förseningen av vaccinet beror på att godkännandet från det europeiska läkemedelsverket väntas dröja lite längre än man tidigare räknat med. Men förutom att planeringsarbetet försvåras tror Anders Tegnell på Socialstyrelsen inte att osäkerheten om när vaccineringen kan komma igång kommer att ha någon större betydelse. I Sverige går smittspridningen fortfarande ganska långsamt, säger han. Men han vill ändå börja med vaccineringarna så snart det är praktiskt möjligt.

– Det är klart att vi hela tiden försöker pressa tiderna för att få det så nära som möjligt, för att kunna hinna skydda så många som möjligt innan det börjar ta fart på allvar.

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.sei

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se