Presstödet till tidningar åter i blåsväder

Uppdaterad: 10:46
Regeringen har flera gånger ändrat åsikt om presstödet till storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Nu kräver folkpartisten Helena Bargholtz, som arbetar med presstödet i konstitutions- utskottet, att stödet tas bort.

– Jag tror inte att det har den betydelse som det kanske hade en gång i tiden när det infördes 1971 för att få en mångfald av media. Om vi ser på medielandskapet i dag så innehåller det väldigt mycket andra former. Jag tror därför inte att det är ett rättvist system mot de tryckta tidningarna och de internetbaserade tidningarna.

Men regeringen tyckte först att storstadsstödet skulle bort och nu tycker ni igen att det ska vara kvar och ni försvarar det. Hur ser du på det?

– Det är tråkigt tycker jag.

Tidigare ville regeringen minska det årliga stödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet från drygt 65 miljoner kronor per tidning till 17 miljoner efter kritik mot systemet från EU-kommissionen. Men för ett år sen ändrade sig regeringen till att tidningarna ska få ungefär 60 miljoner kronor var per år.

Helena Bargholtz tycker att stödet är orättvist mot tidningar och internetmedier som inte får bidrag och menar att regeringen snabbt borde tillsätta en utredning om hela presstödet. Dessutom är det pinsamt att EU-kommissionen ifrågasätter stödet nu, när Sverige är EU-ordförande och ska kunna kräva att andra länder inte ger otillbörligt statsstöd, exempelvis till bilindustrin.

– Det vore lite skamligt, tycker jag, om Sverige får på fingrarna därför att man inte sköter den här frågan under ordförandeskapet, säger Helena Bargholtz.

EU-kommissionen kräver fortfarande ändring av presstödet och i riksdagen tycker egentligen såväl moderaterna som kristdemokraterna att storstadsstödet borde skäras ner eller slopas.

Enligt Ekots källor lär nu regeringen försöka förhandla fram en kompromiss med kommissionen. I praktiken betyder det antagligen att storstadstidningarna får ett lägre stöd än i dag.

– Jag tror att det är näst intill omöjligt att hålla storstadsstödet intakt, säger moderaten Per Bill,  vice ordförande i konstitutionsutskottet.

Så att behålla hela storstadsstödet på ungefär 60 miljoner kronor per tidning, det tror du är omöjligt?

– Det kommer nog bli väsentligt mindre, säger Per Bill.

Socialdemokraterna vill nu också ha en utredning för att se hur stödet skulle kunna breddas så att det även omfattar medier på internet och i andra elektroniska former.

– En breddning är nödvändig om presstödet ska finnas kvar, säger Helene Petersson i riksdagens konstitutionsutskott till Ekot.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se