CSN behåller viss verksamhet i Luleå

Centrala studiestödsnämnden, CSN, kommer att ha kvar viss verksamhet i Luleå. Tidigare beslutade nämnden att lägga ner kontoret i Luleå och det medförde krafiga protester från bland andra studenterna, men nu säger generaldirektör Björn Mårtensson att man ska ha kvar viss närvaro i Luleå.
Arbetsplatsen ska organisatoriskt knytas till kontoret i Umeå och det här innebär att endast fem av elva arbetstillfällen blir kvar i Luleå.