Lagren av läkemedlet Tamiflu för gamla

Nästan hälften av Sveriges beredskapslager av läkemedlet Tamiflu passerar bäst-före-datum i februari 2010, samtidigt som den så kallade svininfluensan står för dörren. Men läkemedlen kan användas ändå.

– Det är ju ingen katastrof för vi har väldigt tydliga data från läkemedelsbolaget och andra att det här läkemedlet är fullt verkningsfullt även efter utgångsdatumet, säger Anders Tegnell, på Socialstyrelsen, som ansvarar för lagret.

Sedan några år har Sverige byggt upp ett stort beredskapslager med antivirusmediciner, tänkta att användas när en pandemi slår till. Men nu när lagret kan komma att behövas i samband med den så kallade svininfluensan, är nästan hälften av medicinerna nära att gå ut.

Av 1,6 miljoner förpackningar av läkemedlet Tamiflu blir 725 000 formellt sett för gamla i februari 2010. Men det finns ingen risk för att det ska bli brist på mediciner, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.

– Skulle vi hamna i den olyckliga situationen att vi behöver de här läkemedlen efter att de officiellt har gått ut så kan vi använda dem ändå. Då får vi ta till speciella dispenser tillsammans med Läkemedelsverket i en sådan situation.

Men haken med att fortsätta använda medicinerna även efter att bäst-före-datum passerats är att staten i så fall övertar det tillverkande läkemedelsbolagets ansvar att betala skadestånd om oväntade biverkningar dyker upp, och kostnaden för det är svår att uppskatta.

Andra alternativ är att köpa nya mediciner, för uppskattningsvis minst 100 miljoner kronor. Eller så kan man återvinna den verksamma substansen i de läkemedel man redan har och göra nya, för ungefär halva kostnaden. Det blir regeringen som beslutar om vad som ska göras, men vilket alternativ man än väljer lär det bli dyrt för staten.

Anders Tegnell på Socialstyrelsen håller delvis med om att tajmingen för det här kunde ha varit bättre.

– Ja och nej, det hade ju förstås varit enklare om det här hade hänt i en situation när vi hade haft lite mer tid att just ägna oss åt den här frågan och att lösa den på ett smidigt sätt, säger Anders Tegnell, Socialstyrelsen.

Mona Hambraeus
mona.hambreus@sr.se