Kvigor dog nära förgiftad plats

Kvigorna som dött av förgiftning gick på bete och drack vatten från en brunn omkring en kilometer från Södervägs brädgård i Vall och området där som förorenats av impregneringsmedlet kreosot.

Det är ett tiotal kvigor vid gården Kysings i Vall som blivit förgiftade och dött eller avlivats när lever och njurar slutat fungera.