Nyköping

Kritik mot äldrevård efter dödsfall

Socialstyrelsen har utrett en lex Maria-anmälan mot ett äldreboende i Nyköping, sedan en kvinna som bodde där i december förra året avled av tarmvred utan att ha fått hjälp av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Enligt Socialstyrelsen har det funnits brister på äldreboendet, som måste åtgärdas.

 Enligt granskningen så hade det under en längre tid saknats en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, och enhetschefen på äldreboendet tog därför stundtals över även det arbetet. Enhetschefen hävdar enligt rapporten att denne besökt den sjuke patienten, men eftersom det inte finns några journalanteckningar om detta, så står det här enligt Socialstyrelsen ”ord mot ord”.   

Bristerna i journalföringen får också kritik av Socialstyrelsen som avslutar ärendet, efter att enheten lovat förbättra sjuksköterskenärvaron. Men Socialstyrelsen ska  under hösten att göra ett tillsynsbesök  på boendet för att följa upp att förbättringarna genomförts.