Omröstning om Irakresolution i FN

USA kommer att lägga fram sin omarbetade Irak-resolution för omröstning i FN:s säkerhetsråd på onsdagskvällen svensk tid.
Det säger USA:s FN-ambassadör John Negroponte. Det nya i resolutionstexten är bland annat att ska det finnas en tidplan klar senast den 15 december för när Irak ska hålla allmänna val, och när en ny författning ska vara klar. Men inget sägs om när USA ska överlämna makten till irakierna. FN:s roll har heller inte stärkts i någon större utsträckning jämfört med det tidigare förslaget.