Ålfisket hotat när EU vill minska fiskekvoten

Ålfisket i södra Sverige riskerar att bli mycket hårt begränsat om EU-kommissionens aktionsplan för att rädda ålen fullföljs.
Kommissionen vill att man i första hand ska skära ner fisket efter lekmogen blankål och i sista hand fisket efter glasål. Det säger Håkan Wickström på fiskeriverket deltog i förra veckan i ett möte i Spanien om krissituationen för ålen. Den blankål som fångas längs Sydsveriges kuster är lekmogen, och kommissionen anser att det mest logiska är att begränsa detta fiske. Senare tänker man försöka minska fisket efter de små unga glasålar som fångas i stora mängder i bl annat I Biscayabukten. Där fångas varje år omkring en miljard av dessa små glasålar. - Vi är rädda för att de högljudda franska fiskarna och deras organisationer kommer att sätta käppar i hjulet när det blir så dags om ett par år , säger Håkan Wickström.